KEO APOLLO A500

QUY CÁCH:

Tên sản phẩm: Keo Apollo A500

Mã sản phẩm: A500

Mầu sắc: Trắng trong, trắng sữa, xám, đen.

Đóng gói: Dạng chai nhựa (25pcs/carton)

Dung tích quy ước: 300ml

Danh mục: