KEO APOLLO A200

QUY CÁCH:

Tên sản phẩm: Keo Apollo A200

Mã sản phẩm: A200

Mầu sắc: Trắng trong

Đóng gói: Dạng chai nhựa (25pcs/carton)

Dung tích quy ước: 300ml

Danh mục: