KEO APOLLO A100

QUY CÁCH:

Tên sản phẩm: Keo Apollo A100

Mã sản phẩm: A100

Mầu sắc: Trắng sữa

Đóng gói: Dạng chai nhựa (25pcs/carton)

Dung tích quy ước: 300ml

Danh mục: